Infolinia: +48 22 122 88 06

ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Jakie ograniczenia obowiązują w Polsce?

Aktualne zasady i ograniczenia w związku z pandemią SARS-CoV-2.
Stan aktualny na dzień 3.04.2020.

People-wearing-protective-masks-are-showing-stop-sign-by-hands-kontrakoronawirus

Dnia 31.03.2020 polski rząd wprowadził kolejne ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Sprawdź, o jakich nowych ograniczeniach poinformował rząd w celu walki z SARS-CoV-2 w Polsce.

Ograniczenia związane z przemieszczaniem się – ograniczenie obowiązuje do 11.04.2020.

Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry. Dotyczy to również rodzin i bliskich.

 

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać,
 • osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

Przemieszczać się możesz w przypadku:

 • dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (np. zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi),
 • wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

 

Zakaz wychodzenia na ulicę osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego.

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:

 • dojazdu do i z pracy,
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
 • czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

 

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich.

Przebywanie na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne jest objęte ograniczeniem. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże. Nie jest również dozwolone korzystanie z rowerów miejskich.

 

Komunikacja publiczna – ograniczenie obowiązuje do 11.04.2020.
Ograniczenia dotyczą przejazdów zbiorowym transportem publicznym. W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

 

Zakaz zgromadzeń i imprez – ograniczenie obowiązuje do 11.04.2020.
Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi. Zakłady pracy są wyłączone z zakazu.
Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. Pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących, a stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii. Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Działalność galerii i centrów handlowych – ograniczenie obowiązuje do odwołania.
W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są tzw. wyspy handlowe.

Działalność handlową w galeriach mogą prowadzić branże:

 • spożywcza,
 • kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),
 • artykułów toaletowych i środków czystości,
 • wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
 • artykułów remontowo-budowlanych,
 • prasowa,
 • artykułów dla zwierząt,
 • paliw.

Ograniczenia liczby klientów przebywających w sklepie.

Sklepy i punkty usługowe
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

 

Godziny dla seniorów
W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.
Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.
Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

 

Targi
Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 

Placówki pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

 

Wielkopowierzchniowe sklepy budowlane.
W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

 

Salony fryzjerskie, kosmetyczne i tatuażu – ograniczenie obowiązuje od 1.04.2020
Wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu zostają zamknięte bez żadnych wyjątków. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. podczas wizyty w domach.

 

Uroczystości religijne – ograniczenie obowiązuje do 11.04.2020.
We mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).
Uczestnictwo w wydarzeniach religijnych możliwe jest za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

 

Przekraczanie granic kraju – ograniczenie obowiązuje do 13.04.2020.

Przekraczanie granic Polski jest możliwe jedynie dla:

 • obywateli RP,
 • cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 • osób, które posiadają Kartę Polaka,
  dyplomatów,
 • osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 • cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
  Transport cargo działa normalnie.

 

Zdalne nauczanie – obowiązuje do 10.04.2020.
Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową. Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

 

Działanie żłobków i przedszkoli – obowiązuje do 10.04.2020.
Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami. Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

 

Gastronomia – obowiązuje do odwołania.
Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.

 

Działalność instytucji kultury – obowiązuje do odwołania.
Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz stała działalność związana z kulturą. Do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone są również zajęcia w szkołach artystycznych.
Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.

 

Możliwość poddania kwarantannie – obowiązuje do odwołania.
Ograniczenie dotyczy: osób, które:

 • wracają z zagranicy,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),
 • mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).

Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:

 • w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
  Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.
  Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzaj, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna. Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

O zmianach zasad w przemieszczaniu się lub innych ograniczeniach oficjalnie wprowadzanych przez rząd będziemy informować na bieżąco.

0